گلیم دستبافت

محصولات دیگر


گلیم گبه شیراز

کد: G267  
سایز: 101 × 145 cm
توضیحات:
-
قیمت:   4,500,000 ریال

گلیم سوزنی

کد: G290  
سایز: 98 × 141 cm
توضیحات:
-
قیمت:   9,800,000 ریال

گلیم آذربایجان

کد: G291  
سایز: 124 × 195 cm
توضیحات:
-
قیمت:   14,800,000 ریال

گلیم مغان

کد: G292  
سایز: 102 × 148 cm
توضیحات:
-
قیمت:   9,800,000 ریال

گلیم آذربایجان

کد: G293  
سایز: 69 × 300 cm
توضیحات:
-
قیمت:   11,800,000 ریال

گلیم سوزنی

کد: G294  
سایز: 74 × 94 cm
توضیحات:
-
قیمت:   3,900,000 ریال

گلیم مغان

کد: G295  
سایز: 70 × 93 cm
توضیحات:
-
قیمت:   3,900,000 ریال

گلیم مغان

کد: G296  
سایز: 123 × 197 cm
توضیحات:
-
قیمت:   14,800,000 ریال

گلیم سوزنی

کد: G297  
سایز: 120 × 193 cm
توضیحات:
-
قیمت:   14,800,000 ریال

ارتباط با مدیر فروش از طریق واتس اپ

به   0912 3308956   پیام دهید