گلیم دستبافت

محصولات دیگر


رومیزی سنتی کلاژجاجیم

کد: G199  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-
قیمت:   310,000 ریال

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم

کد: G200  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   570,000 ریال

رومیزی سنتی کلاژجاجیم

کد: G201  
سایز: 41 × 41 cm
توضیحات:
-
قیمت:   580,000 ریال

رو اپنی سنتی جاجیم

کد: G217  
سایز: 43 × 130 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,820,000 ریال

کلاژجاجیم

کد: G224  
سایز: 151 × 202 cm
توضیحات:
-
قیمت:   4,800,000 ریال

تکه دوزی جاجیم

کد: G225  
سایز: 164 × 215 cm
توضیحات:
-
قیمت:   5,600,000 ریال

گلیم موزاییک

کد: G226  
سایز: 153 × 201 cm
توضیحات:
-
قیمت:   4,900,000 ریال

کلاژجاجیم

کد: G227  
سایز: 151 × 204 cm
توضیحات:
-
قیمت:   4,900,000 ریال

کلاژجاجیم

کد: G228  
سایز: 175 × 240 cm
توضیحات:
-
قیمت:   6,700,000 ریال

تکه دوزی جاجیم

کد: G229  
سایز: 173 × 241 cm
توضیحات:
-
قیمت:   6,600,000 ریال

تکه دوزی جاجیم

کد: G230  
سایز: 167 × 243 cm
توضیحات:
-
قیمت:   6,400,000 ریال

گلیم شیراز

کد: G256  
سایز: 65 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   750,000 ریال

گلیم شهرضا

کد: G261  
سایز: 100 × 143 cm
توضیحات:
-
قیمت:   3,800,000 ریال

گلیم گبه شیراز

کد: G263  
سایز: 75 × 114 cm
توضیحات:
-
قیمت:   2,700,000 ریال

گلیم گبه شیراز

کد: G265  
سایز: 60 × 88 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,200,000 ریال

گلیم گبه شیراز

کد: G267  
سایز: 101 × 145 cm
توضیحات:
-
قیمت:   4,500,000 ریال

گلیم شیراز

کد: G270  
سایز: 93 × 124 cm
توضیحات:
-
قیمت:   3,350,000 ریال

گلیم شهرضا

کد: G271  
سایز: 104 × 140 cm
توضیحات:
-
قیمت:   3,800,000 ریال

گلیم شهرضا

کد: G273  
سایز: 106 × 152 cm
توضیحات:
-
قیمت:   3,800,000 ریال

گلیم قاب شده

کد: G274  
سایز: 36 × 36 cm
توضیحات:
-
قیمت:   980,000 ریال

گلیم قاب شده

کد: G275  
سایز: 52 × 52 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,750,000 ریال

گلیم قاب شده

کد: G276  
سایز: 52 × 52 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,750,000 ریال

گلیم مغان سوزنی

کد: G278  
سایز: 52 × 52 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,200,000 ریال

گلیم آذربایجان

کد: G279  
سایز: 54 × 49 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,200,000 ریال

گلیم آذربایجان

کد: G280  
سایز: 83 × 297 cm
توضیحات:
-
قیمت:   6,900,000 ریال

گلیم آذربایجان

کد: G281  
سایز: 80 × 288 cm
توضیحات:
-
قیمت:   6,900,000 ریال

گلیم آذربایجان

کد: G283  
سایز: 72 × 94 cm
توضیحات:
-
قیمت:   2,700,000 ریال

ارتباط با مدیر فروش از طریق واتس اپ

به   0912 3308956   پیام دهید