میناکاری وخاتم

محصولات دیگر


شکلات خوری خاتم

کد: A0  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
85+110
قیمت:   1,950,000 ریال

ساعت خاتم

کد: A1  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,290,000 ریال

جعبه سکه خاتم

کد: A3  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
-
قیمت:   250,000 ریال

ساعت خاتم

کد: A4  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,290,000 ریال

قندان میناکاری

کد: A6  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
89+120
قیمت:   2,090,000 ریال

شکلات خوری وجام

کد: A7  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
139+98
قیمت:   2,370,000 ریال

پارچ وگلدان میناکاری

کد: A8  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
165+145+120
قیمت:   4,300,000 ریال

گلدان میناکاری

کد: A9  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
169+69
قیمت:   2,380,000 ریال

تابلونقاشی قاب خاتم

کد: A11  
سایز: 15 × 49 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,100,000 ریال

تابلونقاشی قاب خاتم

کد: A12  
سایز: 16 × 51 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,100,000 ریال

میناکاری

کد: A13  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
-
قیمت:   3,800,000 ریال

جعبه خاتم مینیاتور

کد: A17  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
-
قیمت:   550,000 ریال

خاتم وقلم زنی

کد: A18  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
-
قیمت:   0 ریال

خاتم وقلم زنی

کد: A19  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
-
قیمت:   0 ریال

خاتم

کد: A20  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
-
قیمت:   0 ریال

قلم زنی مسی

کد: A21  
سایز: 15 × 15 cm
توضیحات:
-
قیمت:   750,000 ریال

ارتباط با مدیر فروش از طریق واتس اپ

به   0912 3308956   پیام دهید