فروخته شده

محصولات دیگر


تابلو فرش گل

تابلو فرش گل
کد: TS17  
سایز: 86 × 67 cm
توضیحات:
-

تابلو فرش داریوش و آتوسا

تابلو فرش داریوش و آتوسا
کد: TS19  
سایز: 78 × 102 cm
توضیحات:
-

تابلو فرش گل مرداب

تابلو فرش گل مرداب
کد: TS23  
سایز: 70 × 90 cm
توضیحات:
چله ابریشم

تابلو فرش گل

تابلو فرش گل
کد: TS25  
سایز: 60 × 85 cm
توضیحات:
چله ابریشم

تابلو فرش گل

تابلو فرش گل
کد: TS26  
سایز: 95 × 79 cm
توضیحات:
چله ابریشم

تابلو فرش گل

تابلو فرش گل
کد: TS27  
سایز: 82 × 64 cm
توضیحات:
چله ابریشم

تابلو فرش منظره کوچک

تابلو فرش منظره کوچک
کد: TS28  
سایز: 65 × 80 cm
توضیحات:
چله ابریشم

تابلو فرش گل نرگس

تابلو فرش گل نرگس
کد: TS29  
سایز: 78 × 68 cm
توضیحات:
چله نخ

تابلو فرش گل

تابلو فرش گل
کد: TS33  
سایز: 85 × 70 cm
توضیحات:
چله ابریشم

تابلو فرش گل

تابلو فرش گل
کد: TS34  
سایز: 81 × 104 cm
توضیحات:
چله ابریشم

رایحه فرشچیان

رایحه فرشچیان
کد: TS35  
سایز: 83 × 104 cm
توضیحات:
چله ابریشم

تابلو فرش رهایی

تابلو فرش رهایی
کد: TS38  
سایز: 83 × 100 cm
توضیحات:
چله ابریشم

تابلو فرش گل

تابلو فرش گل
کد: TS39  
سایز: 84 × 66 cm
توضیحات:
چله نخ

درویش

درویش
کد: TS40  
سایز: 74 × 90 cm
توضیحات:
-

تابلو فرش گل و میوه

تابلو فرش گل و میوه
کد: TS41  
سایز: 75 × 93 cm
توضیحات:
چله ابریشم

آهو

آهو
کد: TS42  
سایز: 92 × 111 cm
توضیحات:
چله ابریشم

تابلو فرش دختر جواهر فروش

تابلو فرش دختر جواهر فروش
کد: TS43  
سایز: 100 × 150 cm
توضیحات:
-

مهر مادر

مهر مادر
کد: TS44  
سایز: 100 × 140 cm
توضیحات:
چله ابریشم

تابلو فرش طرح گل

تابلو فرش طرح گل
کد: TS45  
سایز: 79 × 94 cm
توضیحات:
چله ابریشم

تابلو فرش پری آسمانی

تابلو فرش پری آسمانی
کد: TS46  
سایز: 101 × 134 cm
توضیحات:
چله ابریشم

تابلو فرش دختر و گرگ

تابلو فرش دختر و گرگ
کد: TS47  
سایز: 95 × 111 cm
توضیحات:
چله ابریشم

تابلو فرش طرح گل لاله سفید

تابلو فرش طرح گل لاله سفید
کد: TS48  
سایز: 93 × 112 cm
توضیحات:
چله ابریشم

تابلو فرش لک لک

تابلو فرش لک لک
کد: TS50  
سایز: 65 × 83 cm
توضیحات:
چله ابریشم

تابلو فرش گل آفتابگردان

تابلو فرش گل آفتابگردان
کد: TS51  
سایز: 56 × 87 cm
توضیحات:
چله نخ

تابلو فرش بسم اله

تابلو فرش بسم اله
کد: TS52  
سایز: 62 × 81 cm
توضیحات:
چله ابریشم

تابلو فرش گل

تابلو فرش گل
کد: TS53  
سایز: 58 × 87 cm
توضیحات:
چله ابریشم

تابلو فرش گل

تابلو فرش گل
کد: TS54  
سایز: 70 × 88 cm
توضیحات:
چله نخ

تابلو فرش منظره

تابلو فرش منظره
کد: TS57  
سایز: 68 × 92 cm
توضیحات:
چله نخ

تابلو فرش طرح گل

تابلو فرش طرح گل
کد: TS59  
سایز: 66 × 84 cm
توضیحات:
چله ابریشم

تابلو فرش گل

تابلو فرش گل
کد: TS60  
سایز: 65 × 80 cm
توضیحات:
چله ابریشم

تابلو فرش گل

تابلو فرش گل
کد: TS61  
سایز: 70 × 86 cm
توضیحات:
چله ابریشم

تابلو فرش گل

تابلو فرش گل
کد: TS62  
سایز: 72 × 90 cm
توضیحات:
چله ابریشم

تابلو فرش گل

تابلو فرش گل
کد: TS64  
سایز: 78 × 97 cm
توضیحات:
چله ابریشم

تابلو فرش گل

تابلو فرش گل
کد: TS65  
سایز: 64 × 77 cm
توضیحات:
چله ابریشم

تابلو فرش گل

تابلو فرش گل
کد: TS66  
سایز: 66 × 85 cm
توضیحات:
چله ابریشم

تابلو فرش گل

تابلو فرش گل
کد: TS70  
سایز: 76 × 105 cm
توضیحات:
چله ابریشم

تابلو فرش گل

تابلو فرش گل
کد: TS71  
سایز: 69 × 79 cm
توضیحات:
چله ابریشم

تابلو فرش گل

تابلو فرش گل
کد: TS72  
سایز: 65 × 77 cm
توضیحات:
چله نخ

تابلو فرش گل

تابلو فرش گل
کد: TS73  
سایز: 77 × 93 cm
توضیحات:
چله ابریشم

تابلو فرش گل

تابلو فرش گل
کد: TS74  
سایز: 75 × 89 cm
توضیحات:
چله ابریشم

جا موبایلی

جا موبایلی
کد: KS3  
سایز: 10 × 15 cm
توضیحات:
-

جا موبایلی

جا موبایلی
کد: KS4  
سایز: 8 × 13 cm
توضیحات:
-

کیف دورچرم مشکی

کیف دورچرم مشکی
کد: KS7  
سایز: 22 × 33 cm
توضیحات:
-

کیف گرد گلیم شیراز

کیف گرد گلیم شیراز
کد: KS22  
سایز: 24 × 24 cm
توضیحات:
-

کوله دوجیب رنگی

کوله دوجیب رنگی
کد: KS35  
سایز: 29 × 38 cm
توضیحات:
-

کوله دوجیب کرم

کوله دوجیب کرم
کد: KS36  
سایز: 29 × 38 cm
توضیحات:
-

ست مبل رویه گلیم سیرجان سوزنی

ست مبل رویه گلیم سیرجان سوزنی
کد: MS2  
سایز: 50 × 94 cm
توضیحات:
سبک - مقاوم - با ضمانت

ست مبل گلیم ابریشم

ست مبل گلیم ابریشم
کد: MS6  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
سبک - مقاوم - با ضمانت

ست مبل گلیم ابریشم و جاجیم

ست مبل گلیم ابریشم و جاجیم
کد: MS7  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
سبک - مقاوم - با ضمانت

ست مبل گلیم ابریشم و جاجیم

ست مبل گلیم ابریشم و جاجیم
کد: MS8  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
سبک - مقاوم - با ضمانت

کوسن گلیم ابریشم

کوسن گلیم ابریشم
کد: MS11  
سایز: 32 × 32 cm
توضیحات:
-

پشتی گلیم ابریشم

پشتی گلیم ابریشم
کد: GS89  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-

کفش زنانه رویه گلیم

کفش زنانه رویه گلیم
کد: DS9  
سایز: 1 × 1 cm
توضیحات:
سایز: 40 الی 37

آینه کوچک مهرابی

آینه کوچک مهرابی
کد: DS15  
سایز: 20 × 24 cm
توضیحات:
-

تیکه دوزی گلیم

تیکه دوزی گلیم
کد: GS100  
سایز: 106 × 149 cm
توضیحات:
-

تیکه دوزی گلیم

تیکه دوزی گلیم
کد: GS102  
سایز: 102 × 140 cm
توضیحات:
-

تیکه دوزی گلیم

تیکه دوزی گلیم
کد: GS103  
سایز: 160 × 230 cm
توضیحات:
-

تیکه دوزی گلیم

تیکه دوزی گلیم
کد: GS104  
سایز: 106 × 148 cm
توضیحات:
-

تیکه دوزی گلیم

تیکه دوزی گلیم
کد: GS105  
سایز: 119 × 168 cm
توضیحات:
-

تیکه دوزی گلیم

تیکه دوزی گلیم
کد: GS106  
سایز: 123 × 192 cm
توضیحات:
-

تیکه دوزی گلیم

تیکه دوزی گلیم
کد: GS107  
سایز: 127 × 180 cm
توضیحات:
-

تیکه دوزی گلیم

تیکه دوزی گلیم
کد: GS111  
سایز: 150 × 191 cm
توضیحات:
-

تیکه دوزی گلیم

تیکه دوزی گلیم
کد: GS112  
سایز: 148 × 198 cm
توضیحات:
-

تیکه دوزی گلیم

تیکه دوزی گلیم
کد: GS113  
سایز: 119 × 169 cm
توضیحات:
-

تیکه دوزی گلیم

تیکه دوزی گلیم
کد: GS114  
سایز: 125 × 195 cm
توضیحات:
-

تیکه دوزی گلیم

تیکه دوزی گلیم
کد: GS115  
سایز: 126 × 180 cm
توضیحات:
-

گلیم سوزنی اذربایجان پشمی

گلیم سوزنی اذربایجان پشمی
کد: GS116  
سایز: 127 × 205 cm
توضیحات:
نقشه سراسر

گلیم سوزنی پشمی

گلیم سوزنی پشمی
کد: GS117  
سایز: 100 × 143 cm
توضیحات:
زرع نیم -آذربایجان

گلیم سوزنی پشمی

گلیم سوزنی پشمی
کد: GS118  
سایز: 105 × 140 cm
توضیحات:
نقشه خشتی آذربایجان

گلیم سوزنی پشمی

گلیم سوزنی پشمی
کد: GS119  
سایز: 75 × 97 cm
توضیحات:
زرچارک آذربایجان

گلیم سوزنی پشمی

گلیم سوزنی پشمی
کد: GS120  
سایز: 75 × 95 cm
توضیحات:
زرچارک آذربایجان

گلیم ورنی ابریشم

گلیم ورنی ابریشم
کد: GS121  
سایز: 70 × 95 cm
توضیحات:
زرچارک آذربایجان

گلیم ورنی ابریشم

گلیم ورنی ابریشم
کد: GS122  
سایز: 100 × 140 cm
توضیحات:
زرع نیم -آذربایجان

قالیچه گلیم ابریشم

قالیچه گلیم ابریشم
کد: GS124  
سایز: 125 × 200 cm
توضیحات:
ورنی مغان- نقشه خشتی

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS125  
سایز: 133 × 213 cm
توضیحات:
قالیچه سراسر

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS126  
سایز: 101 × 146 cm
توضیحات:
زرع نیم

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS127  
سایز: 113 × 154 cm
توضیحات:
زرع نیم

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS128  
سایز: 103 × 154 cm
توضیحات:
زرع نیم

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS129  
سایز: 102 × 149 cm
توضیحات:
زرع نیم

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS130  
سایز: 98 × 166 cm
توضیحات:
زرع نیم

گلیم سنندج

گلیم سنندج
کد: GS131  
سایز: 52 × 85 cm
توضیحات:
-

تابلوفرش مینیاتور

تابلوفرش مینیاتور
کد: TS78  
سایز: 42 × 104 cm
توضیحات:
تمام ابریشم قم

تابلوفرش پاییز

تابلوفرش پاییز
کد: TS79  
سایز: 70 × 90 cm
توضیحات:
50رج چله نخ

تابلو فرش باغ ارم

تابلو فرش باغ ارم
کد: TS80  
سایز: 84 × 102 cm
توضیحات:
50رج چله ابریشم

زرع نیم اصفهان

زرع نیم اصفهان
کد: FKS33  
سایز: 106 × 160 cm
توضیحات:
چله ابریشم

زرع نیم قم تمام ابریشم

زرع نیم قم تمام ابریشم
کد: FKS34  
سایز: 98 × 150 cm
توضیحات:
تمام ابریشم قم

ورنی اذربایجان

ورنی اذربایجان
کد: GS137  
سایز: 120 × 190 cm
توضیحات:
گلیم سوزنی ابریشم

مبلمان سنتی فرش ترکمن

مبلمان سنتی فرش ترکمن
کد: MS32  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
تبدیل پشتی های ترکمن قدیمی به مبلمان سنتی طرح جدید

گلیم آذربایجان

گلیم آذربایجان
کد: GS138  
سایز: 200 × 300 cm
توضیحات:
تمام پشم

تابلو فرش مینیاتور شکارگاه

تابلو فرش مینیاتور شکارگاه
کد: TS85  
سایز: 37 × 103 cm
توضیحات:
قم تمام ابریشم

تابلو گلیم سوزنی ورنی

تابلو گلیم سوزنی ورنی
کد: DS20  
سایز: 57 × 52 cm
توضیحات:
-

تابلو گلیم سوزنی ورنی

تابلو گلیم سوزنی ورنی
کد: DS21  
سایز: 54 × 53 cm
توضیحات:
-

تابلو فرش وان یکاد

تابلو فرش وان یکاد
کد: TS86  
سایز: 62 × 75 cm
توضیحات:
کرک وابریشم تبریز

تابلو فرش وان یکاد

تابلو فرش وان یکاد
کد: TS87  
سایز: 63 × 75 cm
توضیحات:
کرک وابریشم تبریز

تابلو گلیم سوزنی ورنی

تابلو گلیم سوزنی ورنی
کد: DS22  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

قالیچه قم

قالیچه قم
کد: FMS81  
سایز: 127 × 190 cm
توضیحات:
تمام ابریشم قم

تابلو فرش وان یکاد

تابلو فرش وان یکاد
کد: TS88  
سایز: 70 × 130 cm
توضیحات:
کرک وابریشم تبریز

تابلوفرش آیه

تابلوفرش آیه
کد: TS89  
سایز: 59 × 78 cm
توضیحات:
-

گلیم ورنی مغان

گلیم ورنی مغان
کد: GS139  
سایز: 123 × 190 cm
توضیحات:
تمام ابریشم چله نخ

گلیم برجسته آذربایجان

گلیم برجسته آذربایجان
کد: GS140  
سایز: 105 × 193 cm
توضیحات:
گلیم فرش مغان خشتی

گلیم سوماک

گلیم سوماک
کد: GS141  
سایز: 126 × 210 cm
توضیحات:
گلیم آذربایجان

گلیم شیراز

گلیم شیراز
کد: GS142  
سایز: 110 × 153 cm
توضیحات:
گلیم دورو

سوماک آذربایجان

سوماک آذربایجان
کد: GS143  
سایز: 110 × 153 cm
توضیحات:
نقشه سیرجان

گلیم پشمی آذربایجان

گلیم پشمی آذربایجان
کد: GS144  
سایز: 110 × 150 cm
توضیحات:
-

گلیم سوماک

گلیم سوماک
کد: GS145  
سایز: 106 × 140 cm
توضیحات:
نقشه لوزی

گبه شیراز

گبه شیراز
کد: GBS99  
سایز: 110 × 190 cm
توضیحات:
تمام پشم

ورنی اذربایجان

ورنی اذربایجان
کد: GS146  
سایز: 74 × 190 cm
توضیحات:
-

گلیم ابریشم مغان

گلیم ابریشم مغان
کد: GS147  
سایز: 123 × 198 cm
توضیحات:
-

گلیم ابریشم مغان

گلیم ابریشم مغان
کد: GS148  
سایز: 75 × 192 cm
توضیحات:
گلیم کناره باریک

قالیچه اردبیل

قالیچه اردبیل
کد: FMS82  
سایز: 140 × 196 cm
توضیحات:
-

گلیم ابریشم مغان

گلیم ابریشم مغان
کد: GS149  
سایز: 70 × 300 cm
توضیحات:
گلیم کناره باریک

فرش ساروق

فرش ساروق
کد: FKS35  
سایز: 83 × 207 cm
توضیحات:
-

گبه شیراز

گبه شیراز
کد: GBS104  
سایز: 77 × 136 cm
توضیحات:
-

گبه شیراز

گبه شیراز
کد: GBS107  
سایز: 102 × 196 cm
توضیحات:
-

گبه شیراز

گبه شیراز
کد: GBS111  
سایز: 117 × 160 cm
توضیحات:
-

گلیم سوماک

گلیم سوماک
کد: GS150  
سایز: 120 × 190 cm
توضیحات:
نقشه سیرجان

گلیم ابریشم مغان

گلیم ابریشم مغان
کد: GS151  
سایز: 70 × 186 cm
توضیحات:
-

گلیم گبه شیراز

گلیم گبه شیراز
کد: GS152  
سایز: 100 × 146 cm
توضیحات:
-

گلیم آذربایجان

گلیم آذربایجان
کد: GS153  
سایز: 107 × 146 cm
توضیحات:
-

گلیم آذربایجان

گلیم آذربایجان
کد: GS154  
سایز: 100 × 137 cm
توضیحات:
-

گلیم آذربایجان نقشه لوزی

گلیم آذربایجان نقشه لوزی
کد: GS155  
سایز: 112 × 146 cm
توضیحات:
-

زرع نیم نایین 9لا

زرع نیم نایین 9لا
کد: FKS36  
سایز: 94 × 153 cm
توضیحات:
-

زرع نیم شهرضا

زرع نیم شهرضا
کد: FKS37  
سایز: 100 × 146 cm
توضیحات:
-

گلیم برجسته شیراز

گلیم برجسته شیراز
کد: GS156  
سایز: 81 × 192 cm
توضیحات:
-

گبه شیراز

گبه شیراز
کد: GBS115  
سایز: 131 × 190 cm
توضیحات:
-

گبه شیراز

گبه شیراز
کد: GBS120  
سایز: 104 × 220 cm
توضیحات:
-

گبه شیراز

گبه شیراز
کد: GBS121  
سایز: 123 × 195 cm
توضیحات:
-

گلیم آذربایجان

گلیم آذربایجان
کد: GS157  
سایز: 71 × 95 cm
توضیحات:
-

گلیم ابریشم مغان

گلیم ابریشم مغان
کد: GS158  
سایز: 72 × 94 cm
توضیحات:
-

گلیم ابریشم مغان

گلیم ابریشم مغان
کد: GS159  
سایز: 70 × 95 cm
توضیحات:
-

گلیم سوماک

گلیم سوماک
کد: GS160  
سایز: 74 × 95 cm
توضیحات:
-

گلیم سوماک

گلیم سوماک
کد: GS161  
سایز: 77 × 97 cm
توضیحات:
-

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS162  
سایز: 62 × 89 cm
توضیحات:
-

گلیم ورنی مغان

گلیم ورنی مغان
کد: GS163  
سایز: 70 × 94 cm
توضیحات:
-

گلیم سوماک

گلیم سوماک
کد: GS164  
سایز: 74 × 95 cm
توضیحات:
-

گلیم شیراز

گلیم شیراز
کد: GS165  
سایز: 72 × 97 cm
توضیحات:
گلیم دورو

گلیم سوماک

گلیم سوماک
کد: GS166  
سایز: 76 × 94 cm
توضیحات:
-

گلیم سوماک

گلیم سوماک
کد: GS167  
سایز: 72 × 94 cm
توضیحات:
-

گلیم ورنی مغان

گلیم ورنی مغان
کد: GS168  
سایز: 70 × 97 cm
توضیحات:
-

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS169  
سایز: 65 × 92 cm
توضیحات:
-

گبه شیراز

گبه شیراز
کد: GS170  
سایز: 64 × 95 cm
توضیحات:
-

گبه شیراز

گبه شیراز
کد: GS171  
سایز: 64 × 97 cm
توضیحات:
-

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS172  
سایز: 56 × 84 cm
توضیحات:
-

گلیم شیراز

گلیم شیراز
کد: GS173  
سایز: 63 × 98 cm
توضیحات:
-

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS174  
سایز: 60 × 87 cm
توضیحات:
-

گلیم شیراز

گلیم شیراز
کد: GS175  
سایز: 66 × 100 cm
توضیحات:
-

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS176  
سایز: 60 × 96 cm
توضیحات:
-

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS177  
سایز: 60 × 94 cm
توضیحات:
-

گبه شیراز

گبه شیراز
کد: GS178  
سایز: 63 × 100 cm
توضیحات:
-

گلیم شیراز

گلیم شیراز
کد: GS179  
سایز: 63 × 100 cm
توضیحات:
-

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS180  
سایز: 62 × 100 cm
توضیحات:
-

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS181  
سایز: 62 × 90 cm
توضیحات:
-

گلیم شیراز

گلیم شیراز
کد: GS182  
سایز: 70 × 102 cm
توضیحات:
-

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS183  
سایز: 71 × 102 cm
توضیحات:
-

گلیم شیراز

گلیم شیراز
کد: GS184  
سایز: 70 × 92 cm
توضیحات:
-

گلیم فرش شیراز

گلیم فرش شیراز
کد: GS185  
سایز: 64 × 85 cm
توضیحات:
-

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS186  
سایز: 60 × 88 cm
توضیحات:
-

گلیم شیراز

گلیم شیراز
کد: GS187  
سایز: 60 × 93 cm
توضیحات:
-

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS188  
سایز: 64 × 90 cm
توضیحات:
-

گلیم شیراز

گلیم شیراز
کد: GS189  
سایز: 66 × 102 cm
توضیحات:
-

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS190  
سایز: 62 × 90 cm
توضیحات:
-

گلیم برجسته شیراز

گلیم برجسته شیراز
کد: GS191  
سایز: 78 × 104 cm
توضیحات:
-

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS192  
سایز: 60 × 98 cm
توضیحات:
-

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS193  
سایز: 60 × 92 cm
توضیحات:
-

گلیم زنجان

گلیم زنجان
کد: GS194  
سایز: 54 × 92 cm
توضیحات:
-

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS195  
سایز: 62 × 90 cm
توضیحات:
-

گلیم فرش شیراز

گلیم فرش شیراز
کد: GS196  
سایز: 79 × 115 cm
توضیحات:
-

تابلو گلیم سوزنی ورنی

تابلو گلیم سوزنی ورنی
کد: DS23  
سایز: 34 × 35 cm
توضیحات:
-

تابلو گلیم سیرجان

تابلو گلیم سیرجان
کد: DS24  
سایز: 35 × 36 cm
توضیحات:
سوماک سیرجان

تابلو گلیم سوزنی ورنی

تابلو گلیم سوزنی ورنی
کد: DS25  
سایز: 35 × 39 cm
توضیحات:
-

تابلو تکه دوزی جاجیم

تابلو تکه دوزی جاجیم
کد: DS26  
سایز: 44 × 44 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان
کد: MS33  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
نیمکت دونفره با کوسن و میزمربع

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان
کد: MS34  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
مبلمان با گلدان سنتی

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان
کد: MS35  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
مبلمان بامیز گرد

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان
کد: MS36  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
مبلمان بامیز گردوگلدان سنتی

میزگرد سنتی با صندلی مربع

میزگرد سنتی با صندلی مربع
کد: MS37  
سایز: 70 × 70 cm
توضیحات:
صندلی مربع 4 عدد 40*40

کوسن دوتکه سنتی با میزکوتاه

کوسن دوتکه سنتی با میزکوتاه
کد: MS38  
سایز: 70 × 70 cm
توضیحات:
کوسن زیرورو بهم چسبیده 110*60

کوسن دوتکه سنتی گلیم گبه شیرا.

کوسن دوتکه سنتی گلیم گبه شیرا.
کد: MS39  
سایز: 55 × 120 cm
توضیحات:
-

کوسن دوتکه سنتی گلیم گبه شیرا.

کوسن دوتکه سنتی گلیم گبه شیرا.
کد: MS40  
سایز: 55 × 115 cm
توضیحات:
-

کوسن دوتکه سنتی گلیم سوماک

کوسن دوتکه سنتی گلیم سوماک
کد: MS41  
سایز: 60 × 120 cm
توضیحات:
-

کوسن دوتکه سنتی گلیم آذربایجان

کوسن دوتکه سنتی گلیم آذربایجان
کد: MS42  
سایز: 60 × 120 cm
توضیحات:
-

کوسن دوتکه سنتی گلیم آذربایجان

کوسن دوتکه سنتی گلیم آذربایجان
کد: MS43  
سایز: 60 × 120 cm
توضیحات:
-

کوسن دوتکه سنتی گلیم سوماک

کوسن دوتکه سنتی گلیم سوماک
کد: MS44  
سایز: 60 × 120 cm
توضیحات:
-

میزگرد سنتی با صندلی گرد

میزگرد سنتی با صندلی گرد
کد: MS45  
سایز: 70 × 70 cm
توضیحات:
4عددصندلی گرد40*40 ارتفاع43

صندلی سنتی مربع با کوسن

صندلی سنتی مربع با کوسن
کد: MS46  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
گلیم آذربایجان

تکه دوزی گلیم و جاجیم

تکه دوزی گلیم و جاجیم
کد: TGS2  
سایز: 150 × 200 cm
توضیحات:
-

کلاژگلیم وجاجیم

کلاژگلیم وجاجیم
کد: TGS3  
سایز: 102 × 150 cm
توضیحات:
-

تکه دوزی گلیم پوست

تکه دوزی گلیم پوست
کد: TGS4  
سایز: 100 × 160 cm
توضیحات:
کلاژ پوست جاجیم

تکه دوزی گلیم و جاجیم

تکه دوزی گلیم و جاجیم
کد: TGS12  
سایز: 32 × 32 cm
توضیحات:
رومیزی سنتی

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم
کد: TGS16  
سایز: 32 × 32 cm
توضیحات:
-

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم
کد: GS197  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم
کد: GS198  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-

رومیزی سنتی کلاژجاجیم

رومیزی سنتی کلاژجاجیم
کد: GS199  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم
کد: GS200  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

رومیزی سنتی کلاژجاجیم

رومیزی سنتی کلاژجاجیم
کد: GS201  
سایز: 41 × 41 cm
توضیحات:
-

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم
کد: GS202  
سایز: 41 × 41 cm
توضیحات:
-

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم
کد: GS203  
سایز: 43 × 43 cm
توضیحات:
-

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم
کد: GS204  
سایز: 42 × 42 cm
توضیحات:
-

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم
کد: TGS23  
سایز: 42 × 42 cm
توضیحات:
-

رومیزی سنتی کلاژجاجیم

رومیزی سنتی کلاژجاجیم
کد: GS205  
سایز: 41 × 41 cm
توضیحات:
-

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم
کد: GS206  
سایز: 41 × 41 cm
توضیحات:
-

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم
کد: GS207  
سایز: 42 × 42 cm
توضیحات:
-

تابلو گلیم سوزنی ورنی

تابلو گلیم سوزنی ورنی
کد: DS28  
سایز: 36 × 38 cm
توضیحات:
-

ورنی اذربایجان

ورنی اذربایجان
کد: GS208  
سایز: 49 × 49 cm
توضیحات:
-

فرش یلمه شهرضا

فرش یلمه شهرضا
کد: FKS40  
سایز: 48 × 43 cm
توضیحات:
-

تابلو فرش وان یکاد

تابلو فرش وان یکاد
کد: TS91  
سایز: 70 × 88 cm
توضیحات:
-

تابلو فرش بسم اله

تابلو فرش بسم اله
کد: TS92  
سایز: 70 × 90 cm
توضیحات:
-

تابلو فرش الله

تابلو فرش الله
کد: TS93  
سایز: 78 × 82 cm
توضیحات:
-

کوسن گلیم آذربایجان

کوسن گلیم آذربایجان
کد: MS47  
سایز: 42 × 47 cm
توضیحات:
-

کوسن گلیم آذربایجان

کوسن گلیم آذربایجان
کد: MS48  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-

صندلی سنتی مربع

صندلی سنتی مربع
کد: MS49  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
ارتفاع43

صندلی سنتی گرد گلیمی

صندلی سنتی گرد گلیمی
کد: MS50  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

صندلی سنتی گرد گلیمی

صندلی سنتی گرد گلیمی
کد: MS51  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
ارتفاع43

رومیزی سنتی کلاژجاجیم

رومیزی سنتی کلاژجاجیم
کد: GS209  
سایز: 41 × 41 cm
توضیحات:
-

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم
کد: GS210  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

رومیزی سنتی کلاژجاجیم

رومیزی سنتی کلاژجاجیم
کد: GS211  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم
کد: GS212  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم
کد: GS213  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم
کد: GS214  
سایز: 41 × 41 cm
توضیحات:
-

رومیزی سنتی کلاژجاجیم

رومیزی سنتی کلاژجاجیم
کد: GS215  
سایز: 36 × 51 cm
توضیحات:
-

رومیزی سنتی کلاژجاجیم

رومیزی سنتی کلاژجاجیم
کد: GS216  
سایز: 36 × 51 cm
توضیحات:
-

رو اپنی سنتی جاجیم

رو اپنی سنتی جاجیم
کد: GS217  
سایز: 43 × 130 cm
توضیحات:
-

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم
کد: GS218  
سایز: 62 × 62 cm
توضیحات:
-

تکه دوزی گلیم و جاجیم

تکه دوزی گلیم و جاجیم
کد: GS219  
سایز: 70 × 70 cm
توضیحات:
-

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم
کد: GS220  
سایز: 80 × 80 cm
توضیحات:
-

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS221  
سایز: 105 × 155 cm
توضیحات:
-

کوسن گلیم آذربایجان

کوسن گلیم آذربایجان
کد: MS52  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-

کوسن گلیم آذربایجان

کوسن گلیم آذربایجان
کد: MS53  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-

کوسن گلیم آذربایجان

کوسن گلیم آذربایجان
کد: MS54  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS222  
سایز: 100 × 147 cm
توضیحات:
-

گلیم گبه شیراز

گلیم گبه شیراز
کد: GS223  
سایز: 101 × 145 cm
توضیحات:
-

تابلو فرش صلوات

تابلو فرش صلوات
کد: TS94  
سایز: 58 × 77 cm
توضیحات:
-

تابلو فرش وان یکاد

تابلو فرش وان یکاد
کد: TS95  
سایز: 62 × 90 cm
توضیحات:
-

تابلو فرش بسم اله

تابلو فرش بسم اله
کد: TS96  
سایز: 65 × 122 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: MS55  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: MS56  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: MS57  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: MS58  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: MS59  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: MS60  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: MS61  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: MS62  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: MS63  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-

صندلی سنتی گرد فرشی

صندلی سنتی گرد فرشی
کد: MS64  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
ارتفاع43

صندلی سنتی گرد جاجیم

صندلی سنتی گرد جاجیم
کد: MS65  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
ارتفاع43

صندلی سنتی مربع گلیم

صندلی سنتی مربع گلیم
کد: MS66  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

صندلی سنتی مربع گلیم

صندلی سنتی مربع گلیم
کد: MS67  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

صندلی سنتی مربع گلیم

صندلی سنتی مربع گلیم
کد: MS68  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

صندلی سنتی مربع گلیم

صندلی سنتی مربع گلیم
کد: MS69  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

صندلی سنتی مربع گلیم

صندلی سنتی مربع گلیم
کد: MS70  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

صندلی سنتی مربع گلیم

صندلی سنتی مربع گلیم
کد: MS71  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

صندلی سنتی مربع گلیم

صندلی سنتی مربع گلیم
کد: MS72  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

صندلی سنتی مربع گلیم

صندلی سنتی مربع گلیم
کد: MS73  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

کوسن گلیم آذربایجان

کوسن گلیم آذربایجان
کد: MS74  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-

کوسن گلیم آذربایجان

کوسن گلیم آذربایجان
کد: MS75  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-

کوسن گلیم آذربایجان

کوسن گلیم آذربایجان
کد: MS76  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-

کوسن گلیم آذربایجان

کوسن گلیم آذربایجان
کد: MS77  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: MS78  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی گلیم گبه

کوسن سنتی گلیم گبه
کد: MS79  
سایز: 45 × 45 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی گلیم گبه

کوسن سنتی گلیم گبه
کد: MS80  
سایز: 45 × 45 cm
توضیحات:
-

تابلو فرش وان یکاد

تابلو فرش وان یکاد
کد: TS97  
سایز: 83 × 102 cm
توضیحات:
-

تابلو فرش وان یکاد

تابلو فرش وان یکاد
کد: TS98  
سایز: 70 × 96 cm
توضیحات:
-

تابلو فرش وان یکاد

تابلو فرش وان یکاد
کد: TS99  
سایز: 77 × 97 cm
توضیحات:
-

تابلو فرش وان یکاد

تابلو فرش وان یکاد
کد: TS100  
سایز: 79 × 102 cm
توضیحات:
-

تابلوفرش آیه

تابلوفرش آیه
کد: TS101  
سایز: 69 × 95 cm
توضیحات:
-

تابلو فرش بسم اله

تابلو فرش بسم اله
کد: TS102  
سایز: 66 × 125 cm
توضیحات:
-

تابلو فرش بسم اله

تابلو فرش بسم اله
کد: TS103  
سایز: 65 × 106 cm
توضیحات:
-

تابلو فرش وان یکاد

تابلو فرش وان یکاد
کد: TS104  
سایز: 74 × 114 cm
توضیحات:
مارک احمدوندچله ابریشم

تابلوفرش آیه

تابلوفرش آیه
کد: TS105  
سایز: 72 × 98 cm
توضیحات:
-

تابلو فرش بسم اله

تابلو فرش بسم اله
کد: TS106  
سایز: 68 × 94 cm
توضیحات:
-

تابلو فرش وان یکاد

تابلو فرش وان یکاد
کد: TS107  
سایز: 61 × 93 cm
توضیحات:
-

تابلو فرش وان یکاد

تابلو فرش وان یکاد
کد: TS108  
سایز: 68 × 89 cm
توضیحات:
-

تابلو فرش الله

تابلو فرش الله
کد: TS109  
سایز: 77 × 77 cm
توضیحات:
-

تابلو فرش وان یکاد

تابلو فرش وان یکاد
کد: TS110  
سایز: 70 × 82 cm
توضیحات:
-

تابلو فرش وان یکاد

تابلو فرش وان یکاد
کد: TS111  
سایز: 66 × 82 cm
توضیحات:
-

تابلو فرش وان یکاد

تابلو فرش وان یکاد
کد: TS112  
سایز: 69 × 88 cm
توضیحات:
-

تابلوفرش آیه

تابلوفرش آیه
کد: TS113  
سایز: 68 × 78 cm
توضیحات:
-

تابلو فرش وان یکاد

تابلو فرش وان یکاد
کد: TS115  
سایز: 67 × 77 cm
توضیحات:
-

تابلوفرش آیه

تابلوفرش آیه
کد: TS116  
سایز: 67 × 83 cm
توضیحات:
-

تابلو فرش وان یکاد

تابلو فرش وان یکاد
کد: TS117  
سایز: 84 × 100 cm
توضیحات:
-

کلاژجاجیم

کلاژجاجیم
کد: GS224  
سایز: 151 × 202 cm
توضیحات:
-

تکه دوزی جاجیم

تکه دوزی جاجیم
کد: GS225  
سایز: 164 × 215 cm
توضیحات:
-

گلیم موزاییک

گلیم موزاییک
کد: GS226  
سایز: 153 × 201 cm
توضیحات:
-

کلاژجاجیم

کلاژجاجیم
کد: GS227  
سایز: 151 × 204 cm
توضیحات:
-

کلاژجاجیم

کلاژجاجیم
کد: GS228  
سایز: 175 × 240 cm
توضیحات:
-

کلاژجاجیم

کلاژجاجیم
کد: TGS61  
سایز: 171 × 238 cm
توضیحات:
-

تکه دوزی جاجیم

تکه دوزی جاجیم
کد: TGS65  
سایز: 171 × 241 cm
توضیحات:
-

تکه دوزی جاجیم

تکه دوزی جاجیم
کد: GS229  
سایز: 173 × 241 cm
توضیحات:
-

تکه دوزی جاجیم

تکه دوزی جاجیم
کد: GS230  
سایز: 167 × 243 cm
توضیحات:
-

تکه دوزی جاجیم

تکه دوزی جاجیم
کد: TGS70  
سایز: 173 × 241 cm
توضیحات:
-

فرش تویسرکان همدان

فرش تویسرکان همدان
کد: FKS43  
سایز: 96 × 140 cm
توضیحات:
-

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS231  
سایز: 105 × 150 cm
توضیحات:
-

زرع نیم تبریز

زرع نیم تبریز
کد: FMS83  
سایز: 102 × 153 cm
توضیحات:
50رج

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS232  
سایز: 98 × 143 cm
توضیحات:
-

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS233  
سایز: 100 × 139 cm
توضیحات:
-

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS234  
سایز: 106 × 152 cm
توضیحات:
-

گلیم سوماک

گلیم سوماک
کد: GS235  
سایز: 77 × 100 cm
توضیحات:
-

زرع نیم نایین 9لا

زرع نیم نایین 9لا
کد: FKS44  
سایز: 97 × 143 cm
توضیحات:
-

زرع نیم نایین 9لا

زرع نیم نایین 9لا
کد: FMS86  
سایز: 92 × 147 cm
توضیحات:
-

زرع نیم نایین 9لا

زرع نیم نایین 9لا
کد: FKS45  
سایز: 95 × 152 cm
توضیحات:
-

گبه شیراز

گبه شیراز
کد: GBS130  
سایز: 108 × 175 cm
توضیحات:
-

گبه شیراز

گبه شیراز
کد: GBS133  
سایز: 110 × 110 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: DS37  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: DS38  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: DS39  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: DS40  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: DS41  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: DS42  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: DS43  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: DS44  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: DS45  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: DS46  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: DS47  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: DS48  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: DS49  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: DS50  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: MS82  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: MS83  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: MS84  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: MS85  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: MS86  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: MS87  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: MS88  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: MS89  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: MS90  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: MS91  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: MS92  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی جاجیمی

کوسن سنتی جاجیمی
کد: MS93  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان
کد: MS94  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبل سنتی فرش یلمه شهرضا

مبل سنتی فرش یلمه شهرضا
کد: MS95  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان
کد: MS96  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان
کد: MS97  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی تکه دوزی گلیم وجاجیم

مبلمان سنتی تکه دوزی گلیم وجاجیم
کد: MS98  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

صندلی سنتی مربع گلیم

صندلی سنتی مربع گلیم
کد: MS99  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

صندلی سنتی مربع گلیم

صندلی سنتی مربع گلیم
کد: MS100  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

صندلی سنتی مربع گلیم

صندلی سنتی مربع گلیم
کد: MS101  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

صندلی سنتی مربع گلیم

صندلی سنتی مربع گلیم
کد: MS102  
سایز: 140 × 140 cm
توضیحات:
-

صندلی سنتی مربع گلیم

صندلی سنتی مربع گلیم
کد: MS103  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

مبل سنتی فرش یلمه شهرضا

مبل سنتی فرش یلمه شهرضا
کد: MS104  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبل سنتی فرش یلمه شهرضا

مبل سنتی فرش یلمه شهرضا
کد: MS105  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان
کد: MS106  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان
کد: MS107  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان
کد: MS108  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان
کد: MS109  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان
کد: MS110  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی تکه دوزی گلیم وجاجیم

مبلمان سنتی تکه دوزی گلیم وجاجیم
کد: MS111  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

کوله سنتی گلیم سیرجان

کوله سنتی گلیم سیرجان
کد: KS56  
سایز: 34 × 50 cm
توضیحات:
-

کیف سنتی گلیم ابریشم

کیف سنتی گلیم ابریشم
کد: KS57  
سایز: 31 × 31 cm
توضیحات:
-

کیف سنتی گلیم سیرجان

کیف سنتی گلیم سیرجان
کد: KS58  
سایز: 27 × 31 cm
توضیحات:
-

کوله سنتی گلیم ابریشم

کوله سنتی گلیم ابریشم
کد: KS59  
سایز: 36 × 41 cm
توضیحات:
-

کیف سنتی لپ تاپ

کیف سنتی لپ تاپ
کد: KS60  
سایز: 27 × 32 cm
توضیحات:
-

کیف سنتی گلیم سوماک

کیف سنتی گلیم سوماک
کد: KS61  
سایز: 30 × 34 cm
توضیحات:
-

کیف سنتی گلیم سیرجان

کیف سنتی گلیم سیرجان
کد: KS62  
سایز: 29 × 31 cm
توضیحات:
-

کیف سنتی گلیم سیرجان

کیف سنتی گلیم سیرجان
کد: KS65  
سایز: 24 × 22 cm
توضیحات:
-

کیف سنتی گلیم سوماک

کیف سنتی گلیم سوماک
کد: KS66  
سایز: 23 × 32 cm
توضیحات:
-

کیف سنتی لپ تاپ

کیف سنتی لپ تاپ
کد: KS73  
سایز: 30 × 38 cm
توضیحات:
-

کیف سنتی دکمه ای

کیف سنتی دکمه ای
کد: KS78  
سایز: 22 × 29 cm
توضیحات:
-

کیف سنتی گلیم سوماک

کیف سنتی گلیم سوماک
کد: KS81  
سایز: 23 × 23 cm
توضیحات:
-

کیف سنتی دانشجویی

کیف سنتی دانشجویی
کد: KS89  
سایز: 34 × 27 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی گلیم سوزنی

مبلمان سنتی گلیم سوزنی
کد: MS112  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی گلیم سوزنی نقشه لوزی

مبلمان سنتی گلیم سوزنی نقشه لوزی
کد: MS113  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی گلیم سوزنی نقشه لوزی

مبلمان سنتی گلیم سوزنی نقشه لوزی
کد: MS114  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی گلیم سوزنی نقشه لوزی

مبلمان سنتی گلیم سوزنی نقشه لوزی
کد: MS115  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی گلیم سوزنی

مبلمان سنتی گلیم سوزنی
کد: MS116  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی گلیم سوزنی نقشه لوزی

مبلمان سنتی گلیم سوزنی نقشه لوزی
کد: MS117  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی گلیم سوزنی نقشه لوزی

مبلمان سنتی گلیم سوزنی نقشه لوزی
کد: MS118  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی گلیم سوزنی نقشه لوزی

مبلمان سنتی گلیم سوزنی نقشه لوزی
کد: MS119  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی گلیم سوزنی نقشه لوزی

مبلمان سنتی گلیم سوزنی نقشه لوزی
کد: MS120  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی گلیم سوزنی نقشه لوزی

مبلمان سنتی گلیم سوزنی نقشه لوزی
کد: MS121  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی گلیم سوزنی

مبلمان سنتی گلیم سوزنی
کد: MS122  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

قالیچه آذربایجان قدیمی

قالیچه آذربایجان قدیمی
کد: AS2  
سایز: 122 × 195 cm
توضیحات:
-

زرچارک قم تمام ابریشم

زرچارک قم تمام ابریشم
کد: AS3  
سایز: 77 × 120 cm
توضیحات:
-

قالیچه کرمانشاه

قالیچه کرمانشاه
کد: AS4  
سایز: 135 × 217 cm
توضیحات:
-

قالیچه ترکمن کهنه

قالیچه ترکمن کهنه
کد: AS5  
سایز: 117 × 174 cm
توضیحات:
چله پشم

قالیچه کاشان

قالیچه کاشان
کد: AS6  
سایز: 132 × 210 cm
توضیحات:
-

قالیچه لیلیان

قالیچه لیلیان
کد: AS7  
سایز: 108 × 192 cm
توضیحات:
-

قالیچه آذربایجان قدیمی

قالیچه آذربایجان قدیمی
کد: AS8  
سایز: 120 × 170 cm
توضیحات:
-

قالیچه بیدگنه قدیمی

قالیچه بیدگنه قدیمی
کد: AS9  
سایز: 123 × 196 cm
توضیحات:
-

قالیچه آذربایجان قدیمی

قالیچه آذربایجان قدیمی
کد: AS10  
سایز: 140 × 245 cm
توضیحات:
رنگ گیاهی

قالی کرمان کهنه

قالی کرمان کهنه
کد: AS11  
سایز: 245 × 345 cm
توضیحات:
-

قالی کاشان گل ابریشم

قالی کاشان گل ابریشم
کد: AS12  
سایز: 300 × 400 cm
توضیحات:
-

زرع نیم اصفهان

زرع نیم اصفهان
کد: FMS87  
سایز: 100 × 148 cm
توضیحات:
-

زرع نیم اصفهان

زرع نیم اصفهان
کد: FMS88  
سایز: 100 × 144 cm
توضیحات:
-

قالیچه تبریز

قالیچه تبریز
کد: AS13  
سایز: 148 × 203 cm
توضیحات:
50رج چله نخ

قالی تبریز

قالی تبریز
کد: AS14  
سایز: 200 × 250 cm
توضیحات:
50رج چله نخ

مبلمان سنتی

مبلمان سنتی
کد: MS123  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی

مبلمان سنتی
کد: MS124  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

قالی تبریز50رج

قالی تبریز50رج
کد: AS15  
سایز: 198 × 310 cm
توضیحات:
-

کناره تبریز50رج

کناره تبریز50رج
کد: FMS89  
سایز: 74 × 311 cm
توضیحات:
-

کناره تبریز50رج

کناره تبریز50رج
کد: FMS90  
سایز: 87 × 405 cm
توضیحات:
-

کناره تبریز50رج

کناره تبریز50رج
کد: FMS91  
سایز: 94 × 333 cm
توضیحات:
-

کناره تبریز50رج

کناره تبریز50رج
کد: FKS47  
سایز: 82 × 202 cm
توضیحات:
-

کناره تبریز50رج

کناره تبریز50رج
کد: FKS48  
سایز: 83 × 201 cm
توضیحات:
-

کناره تبریز50رج

کناره تبریز50رج
کد: FMS92  
سایز: 86 × 201 cm
توضیحات:
-

کناره تبریز50رج

کناره تبریز50رج
کد: FMS93  
سایز: 80 × 211 cm
توضیحات:
-

قالی تبریز50رج

قالی تبریز50رج
کد: AS16  
سایز: 250 × 350 cm
توضیحات:
-

فرش مینیاتور اصفهان

فرش مینیاتور اصفهان
کد: FKS49  
سایز: 74 × 101 cm
توضیحات:
-

زرع نیم اصفهان

زرع نیم اصفهان
کد: FKS51  
سایز: 106 × 160 cm
توضیحات:
چله ابریشم

گلیم مغان

گلیم مغان
کد: GS236  
سایز: 100 × 137 cm
توضیحات:
-

گلیم آذربایجان

گلیم آذربایجان
کد: GS237  
سایز: 70 × 93 cm
توضیحات:
-

گلیم سوزنی پشمی آذربایجان

گلیم سوزنی پشمی آذربایجان
کد: GS238  
سایز: 71 × 101 cm
توضیحات:
-

گلیم سوماک

گلیم سوماک
کد: GS239  
سایز: 72 × 97 cm
توضیحات:
-

گلیم عشایری مغان

گلیم عشایری مغان
کد: GS240  
سایز: 99 × 144 cm
توضیحات:
-

گلیم آذربایجان

گلیم آذربایجان
کد: GS241  
سایز: 98 × 145 cm
توضیحات:
-

گلیم مغان

گلیم مغان
کد: GS242  
سایز: 128 × 206 cm
توضیحات:
-

گلیم گیاهی آذربایجان

گلیم گیاهی آذربایجان
کد: GS243  
سایز: 131 × 191 cm
توضیحات:
-

گلیم آذربایجان

گلیم آذربایجان
کد: GS244  
سایز: 124 × 221 cm
توضیحات:
-

گلیم گیاهی آذربایجان

گلیم گیاهی آذربایجان
کد: GS245  
سایز: 128 × 193 cm
توضیحات:
-

گلیم سوماک

گلیم سوماک
کد: GS246  
سایز: 117 × 187 cm
توضیحات:
-

گلیم آذربایجان

گلیم آذربایجان
کد: GS247  
سایز: 200 × 300 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی گلیم

مبلمان سنتی گلیم
کد: MS125  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی گلیم

مبلمان سنتی گلیم
کد: MS126  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

سفال همدان طرح سنگی

سفال همدان طرح سنگی
کد: sS3  
سایز: 15 × 32 cm
توضیحات:
-

سفال همدان طرح سنگی

سفال همدان طرح سنگی
کد: sS5  
سایز: 24 × 18 cm
توضیحات:
-

سفال همدان طرح سنگی

سفال همدان طرح سنگی
کد: sS6  
سایز: 14 × 30 cm
توضیحات:
-

سفال همدان طرح سنگی

سفال همدان طرح سنگی
کد: sS7  
سایز: 17 × 23 cm
توضیحات:
-

سفال لالجین طرح گل سرخ

سفال لالجین طرح گل سرخ
کد: sS9  
سایز: 16 × 16 cm
توضیحات:
-

سفال لالجین طرح گل سرخ

سفال لالجین طرح گل سرخ
کد: sS14  
سایز: 14 × 17 cm
توضیحات:
-

سفال همدان طرح سربی

سفال همدان طرح سربی
کد: sS18  
سایز: 10 × 46 cm
توضیحات:
-

سفال همدان طرح سربی

سفال همدان طرح سربی
کد: sS20  
سایز: 18 × 40 cm
توضیحات:
-

سفال همدان طرح سربی

سفال همدان طرح سربی
کد: sS21  
سایز: 21 × 25 cm
توضیحات:
-

سفال شهرضا طرح گل

سفال شهرضا طرح گل
کد: sS40  
سایز: 13 × 18 cm
توضیحات:
-

سفال شهرضا طرح گل

سفال شهرضا طرح گل
کد: sS41  
سایز: 12 × 22 cm
توضیحات:
-

سفال شهرضا طرح گل

سفال شهرضا طرح گل
کد: sS42  
سایز: 13 × 18 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی دوتکه

کوسن سنتی دوتکه
کد: MS127  
سایز: 65 × 110 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی دوتکه

کوسن سنتی دوتکه
کد: MS128  
سایز: 65 × 110 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی دوتکه

کوسن سنتی دوتکه
کد: MS129  
سایز: 65 × 110 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی دوتکه

کوسن سنتی دوتکه
کد: MS130  
سایز: 65 × 110 cm
توضیحات:
-

کوسن سنتی دوتکه

کوسن سنتی دوتکه
کد: MS131  
سایز: 65 × 110 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی گلیمی

مبلمان سنتی گلیمی
کد: MS132  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
ارتفاع 43

مبلمان سنتی گلیم مغان

مبلمان سنتی گلیم مغان
کد: MS133  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
ارتفاع 43

صندلی سنتی مربع

صندلی سنتی مربع
کد: MS134  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
ارتفاع 43

صندلی سنتی مربع

صندلی سنتی مربع
کد: MS135  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
ارتفاع 43

صندلی سنتی مربع

صندلی سنتی مربع
کد: MS136  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
ارتفاع 30مناسب برای جلوی مبل

صندلی سنتی مربع

صندلی سنتی مربع
کد: MS137  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
ارتفاع 30مناسب برای جلوی مبل

صندلی سنتی گلیم

صندلی سنتی گلیم
کد: MS138  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
ارتفاع42

صندلی سنتی گلیم ابریشم

صندلی سنتی گلیم ابریشم
کد: MS139  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
ارتفاع42

صندلی سنتی گلیم ابریشم

صندلی سنتی گلیم ابریشم
کد: MS140  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
ارتفاع42

گلیم آذربایجان

گلیم آذربایجان
کد: GS248  
سایز: 70 × 100 cm
توضیحات:
-

گلیم مغان

گلیم مغان
کد: GS249  
سایز: 83 × 100 cm
توضیحات:
-

گلیم آذربایجان

گلیم آذربایجان
کد: GS250  
سایز: 132 × 195 cm
توضیحات:
-

گلیم ورنی ابریشم مغان

گلیم ورنی ابریشم مغان
کد: GS251  
سایز: 122 × 183 cm
توضیحات:
-

گلیم مغان

گلیم مغان
کد: GS252  
سایز: 125 × 190 cm
توضیحات:
-

گلیم ورنی ابریشم مغان

گلیم ورنی ابریشم مغان
کد: GS253  
سایز: 66 × 95 cm
توضیحات:
-

گلیم مغان

گلیم مغان
کد: GS254  
سایز: 74 × 94 cm
توضیحات:
-

گلیم آذربایجان

گلیم آذربایجان
کد: GS255  
سایز: 82 × 102 cm
توضیحات:
-

گلیم شیراز

گلیم شیراز
کد: GS256  
سایز: 65 × 100 cm
توضیحات:
-

گلیم آذربایجان

گلیم آذربایجان
کد: GS257  
سایز: 88 × 102 cm
توضیحات:
-

کناره گلیم مغان

کناره گلیم مغان
کد: GS258  
سایز: 73 × 196 cm
توضیحات:
-

گلیم آذربایجان

گلیم آذربایجان
کد: GS259  
سایز: 78 × 190 cm
توضیحات:
-

گلیم مغان

گلیم مغان
کد: GS260  
سایز: 76 × 193 cm
توضیحات:
-

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS261  
سایز: 100 × 143 cm
توضیحات:
-

گلیم اردبیل

گلیم اردبیل
کد: GS262  
سایز: 103 × 154 cm
توضیحات:
-

گلیم گبه شیراز

گلیم گبه شیراز
کد: GS263  
سایز: 75 × 114 cm
توضیحات:
-

گلیم گبه شیراز

گلیم گبه شیراز
کد: GS264  
سایز: 152 × 196 cm
توضیحات:
-

گلیم گبه شیراز

گلیم گبه شیراز
کد: GS265  
سایز: 60 × 88 cm
توضیحات:
-

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS266  
سایز: 105 × 152 cm
توضیحات:
-

گلیم آذربایجان

گلیم آذربایجان
کد: GS268  
سایز: 126 × 200 cm
توضیحات:
-

گلیم ورنی ابریشم مغان

گلیم ورنی ابریشم مغان
کد: GS269  
سایز: 120 × 188 cm
توضیحات:
-

گلیم شیراز

گلیم شیراز
کد: GS270  
سایز: 93 × 124 cm
توضیحات:
-

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS271  
سایز: 104 × 140 cm
توضیحات:
-

گلیم ورنی ابریشم مغان

گلیم ورنی ابریشم مغان
کد: GS272  
سایز: 123 × 198 cm
توضیحات:
-

گلیم شهرضا

گلیم شهرضا
کد: GS273  
سایز: 106 × 152 cm
توضیحات:
-

گلیم قاب شده

گلیم قاب شده
کد: GS274  
سایز: 36 × 36 cm
توضیحات:
-

گلیم قاب شده

گلیم قاب شده
کد: GS275  
سایز: 52 × 52 cm
توضیحات:
-

گلیم قاب شده

گلیم قاب شده
کد: GS276  
سایز: 52 × 52 cm
توضیحات:
-

گلیم آذربایجان

گلیم آذربایجان
کد: GS277  
سایز: 108 × 150 cm
توضیحات:
-

گلیم مغان سوزنی

گلیم مغان سوزنی
کد: GS278  
سایز: 52 × 52 cm
توضیحات:
-

گلیم آذربایجان

گلیم آذربایجان
کد: GS279  
سایز: 54 × 49 cm
توضیحات:
-

گلیم آذربایجان

گلیم آذربایجان
کد: GS280  
سایز: 83 × 297 cm
توضیحات:
-

گلیم آذربایجان

گلیم آذربایجان
کد: GS281  
سایز: 80 × 288 cm
توضیحات:
-

گلیم مغان سوزنی

گلیم مغان سوزنی
کد: GS282  
سایز: 72 × 100 cm
توضیحات:
-

گلیم آذربایجان

گلیم آذربایجان
کد: GS283  
سایز: 72 × 94 cm
توضیحات:
-

گلیم مغان

گلیم مغان
کد: GS284  
سایز: 80 × 196 cm
توضیحات:
-

گلیم مغان

گلیم مغان
کد: GS285  
سایز: 120 × 197 cm
توضیحات:
چله پشم

گلیم مغان

گلیم مغان
کد: GS286  
سایز: 130 × 200 cm
توضیحات:
تمام پشم

گلیم مغان

گلیم مغان
کد: GS287  
سایز: 120 × 204 cm
توضیحات:
چله نخ

گلیم مغان

گلیم مغان
کد: GS288  
سایز: 122 × 197 cm
توضیحات:
چله پشم

گلیم سوزنی آذربایجان

گلیم سوزنی آذربایجان
کد: GS289  
سایز: 69 × 285 cm
توضیحات:
چله نخ

مبلمان سنتی

مبلمان سنتی
کد: MS141  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
مبلمان سنتی چوبی 4نفره با میز

مبلمان سنتی

مبلمان سنتی
کد: MS142  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
مبلمان سنتی چوبی 4نفره با میز

میزوصندلی تخته نرد

میزوصندلی تخته نرد
کد: MS143  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی

مبلمان سنتی
کد: MS147  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
مبلمان سنتی چوبی 4نفره با میز

مبلمان سنتی

مبلمان سنتی
کد: MS148  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
مبلمان سنتی چوبی 4نفره با میز

مبلمان سنتی گلیم سوزنی

مبلمان سنتی گلیم سوزنی
کد: MS149  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

میزگردسنتی باصندلی

میزگردسنتی باصندلی
کد: MS151  
سایز: 70 × 70 cm
توضیحات:
4عددصندلی 40*40 ارتفاع 40

صندلی سنتی

صندلی سنتی
کد: MS152  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
باکوسن مخملی چاپی 40*40

صندلی سنتی

صندلی سنتی
کد: MS153  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
با کوسن جاجیم50*50

میزگردسنتی باصندلی

میزگردسنتی باصندلی
کد: MS154  
سایز: 70 × 70 cm
توضیحات:
3عددصندلی 40*40 ارتفاع 30

پشتی سنتی جاجیم تکه دوزی

پشتی سنتی جاجیم تکه دوزی
کد: MS155  
سایز: 64 × 117 cm
توضیحات:
پرشده از الیاف مصنوعی

مبلمان سنتی گلیم سوزنی

مبلمان سنتی گلیم سوزنی
کد: MS156  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی فرش شهرضا وجاجیم

مبلمان سنتی فرش شهرضا وجاجیم
کد: MS157  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی فرش شهرضا

مبلمان سنتی فرش شهرضا
کد: MS158  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی فرش شهرضا

مبلمان سنتی فرش شهرضا
کد: MS159  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی فرش شهرضا

مبلمان سنتی فرش شهرضا
کد: MS160  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی فرش شهرضا

مبلمان سنتی فرش شهرضا
کد: MS161  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

نیمکت سنتی

نیمکت سنتی
کد: MS162  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
باکوسن مخملی چاپی 40*40

صندلی سنتی

صندلی سنتی
کد: MS163  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
با کوسن گلیم 50*50

مبلمان سنتی گلیم سوزنی

مبلمان سنتی گلیم سوزنی
کد: MS164  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

نیمکت سنتی

نیمکت سنتی
کد: MS165  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
ترکیب فرش وگلیم وجاجیم

مبلمان سنتی گلیم سوزنی

مبلمان سنتی گلیم سوزنی
کد: MS166  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی گلیم سوزنی

مبلمان سنتی گلیم سوزنی
کد: MS167  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

نیمکت سنتی

نیمکت سنتی
کد: MS168  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

نیمکت سنتی

نیمکت سنتی
کد: MS169  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
باکوسن مخملی چاپی 40*40

نیمکت سنتی

نیمکت سنتی
کد: MS170  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی فرش شهرضا

مبلمان سنتی فرش شهرضا
کد: MS171  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

صندلی سنتی گلیم

صندلی سنتی گلیم
کد: MS172  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-

صندلی سنتی گلیم

صندلی سنتی گلیم
کد: MS173  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
ارتفاع 30 مناسب برای جلومبل

صندلی سنتی

صندلی سنتی
کد: MS174  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-

صندلی سنتی

صندلی سنتی
کد: MS175  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
فرش شهرضا

مبلمان سنتی چوبی

مبلمان سنتی چوبی
کد: MS176  
سایز: 60 × 170 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی چوبی

مبلمان سنتی چوبی
کد: MS177  
سایز: 60 × 170 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی چوبی

مبلمان سنتی چوبی
کد: MS178  
سایز: 60 × 170 cm
توضیحات:
-

مبلمان سنتی چوبی

مبلمان سنتی چوبی
کد: MS179  
سایز: 60 × 170 cm
توضیحات:
-

نیمکت سنتی

نیمکت سنتی
کد: MS182  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
فرش شهرضا

صندلی سنتی

صندلی سنتی
کد: MS183  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
تکه دوزی گلیم وجاجیم

نیمکت سنتی

نیمکت سنتی
کد: MS184  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

نیمکت سنتی

نیمکت سنتی
کد: MS185  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
تکه دوزی گلیم وجاجیم

نیمکت سنتی

نیمکت سنتی
کد: MS186  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
تکه دوزی گلیم وجاجیم

نیمکت سنتی

نیمکت سنتی
کد: MS187  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
فرش شهرضا

میزگردسنتی باصندلی

میزگردسنتی باصندلی
کد: MS188  
سایز: 70 × 70 cm
توضیحات:
4عددصندلی 40*40 ارتفاع 40

میزگردسنتی باصندلی

میزگردسنتی باصندلی
کد: MS189  
سایز: 70 × 70 cm
توضیحات:
4عددصندلی 40*40 ارتفاع 40

صندلی سنتی

صندلی سنتی
کد: MS190  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
ارتفاع 30 مناسب برای جلومبل

صندلی سنتی

صندلی سنتی
کد: MS191  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
ارتفاع40

صندلی سنتی

صندلی سنتی
کد: MS192  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
ارتفاع40

میزگرد

میزگرد
کد: MS193  
سایز: 70 × 70 cm
توضیحات:
ارتفاع40

میزگرد سنتی

میزگرد سنتی
کد: MS194  
سایز: 70 × 70 cm
توضیحات:
ارتفاع40

میزگرد سنتی

میزگرد سنتی
کد: MS195  
سایز: 70 × 70 cm
توضیحات:
ارتفاع40

نیمکت سنتی

نیمکت سنتی
کد: MS196  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
باکوسن مخملی چاپی 40*40

نیمکت سنتی

نیمکت سنتی
کد: MS197  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
رویه فرش شهرضا

نیمکت سنتی

نیمکت سنتی
کد: MS198  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
رویه فرش شهرضا

نیمکت سنتی

نیمکت سنتی
کد: MS199  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
باکوسن مخملی چاپی 40*40

نیمکت سنتی

نیمکت سنتی
کد: MS200  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
رویه فرش شهرضا

نیمکت سنتی

نیمکت سنتی
کد: MS201  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
ترکیب فرش وگلیم

مبلمان سنتی

مبلمان سنتی
کد: MS202  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
ترکیب فرش وجاجیم

نیمکت سنتی

نیمکت سنتی
کد: MS203  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
فرش شهرضا

نیمکت سنتی

نیمکت سنتی
کد: MS204  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
باکوسن مخملی چاپی 40*40

نیمکت سنتی

نیمکت سنتی
کد: MS205  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

نیمکت سنتی

نیمکت سنتی
کد: MS206  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-

میزگرد سنتی

میزگرد سنتی
کد: MS207  
سایز: 70 × 70 cm
توضیحات:
-

تابلو فرش دستبافت وان یکاد

تابلو فرش دستبافت وان یکاد
کد: TS135  
سایز: 65 × 82 cm
توضیحات:
-

تابلو فرش دستبافت وان یکاد

تابلو فرش دستبافت وان یکاد
کد: TS142  
سایز: 66 × 86 cm
توضیحات:
-

میزوصندلی تخته نرد

میزوصندلی تخته نرد
کد: MS226  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
-

ارتباط با مدیر فروش از طریق واتس اپ

به   0912 3308956   پیام دهید