محصولات دیگر

محصولات دیگر


جامدادی- جای لوازم آرایش

کد: D27  
سایز: 10 × 21 cm
توضیحات:
-
قیمت:   340,000 ریال

آینه سنتی گلیمی

کد: D29  
سایز: 38 × 42 cm
توضیحات:
-
قیمت:   640,000 ریال

آینه سنتی گلیمی

کد: D30  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   640,000 ریال

آینه سنتی گلیمی

کد: D31  
سایز: 36 × 46 cm
توضیحات:
-
قیمت:   640,000 ریال

آینه سنتی گلیمی

کد: D32  
سایز: 27 × 38 cm
توضیحات:
-
قیمت:   490,000 ریال

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم

کد: D33  
سایز: 91 × 91 cm
توضیحات:
-
قیمت:   2,800,000 ریال

رو اپنی سنتی جاجیم

کد: D34  
سایز: 42 × 140 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,960,000 ریال

رو اپنی سنتی جاجیم

کد: D35  
سایز: 42 × 127 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,300,000 ریال

رو اپنی سنتی جاجیم

کد: D36  
سایز: 44 × 150 cm
توضیحات:
-
قیمت:   2,300,000 ریال

گلیم قاب شده

کد: D51  
سایز: 52 × 52 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,750,000 ریال

گلیم قاب شده

کد: D52  
سایز: 52 × 52 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,750,000 ریال

گلیم قاب شده

کد: D53  
سایز: 52 × 52 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,750,000 ریال

گلیم قاب شده

کد: D54  
سایز: 53 × 54 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,750,000 ریال

جعبه های چوبی

کد: D55  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
-
قیمت:   0 ریال

آویزهای سفالی

کد: D56  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
-
قیمت:   0 ریال

آویزهای سفالی

کد: D57  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
-
قیمت:   0 ریال

جاشمعی و جاکلیدی ویترای روی چوب

کد: D58  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
-
قیمت:   0 ریال

پارچ وسینی سربی

کد: D59  
سایز: 10 × 5 cm
توضیحات:
-
قیمت:   380,000 ریال

جاشمعی سربی

کد: D60  
سایز: 8 × 5 cm
توضیحات:
-
قیمت:   380,000 ریال

ظروف مسی

کد: D61  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
-
قیمت:   0 ریال

ظروف مسی

کد: D62  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
-
قیمت:   0 ریال

ظروف مسی

کد: D63  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
-
قیمت:   0 ریال

ملیله کاری اصفهان

کد: D64  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
-
قیمت:   0 ریال

مجسمه های سربی

کد: D65  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
-
قیمت:   0 ریال

مجسمه های سربی

کد: D66  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
-
قیمت:   0 ریال

ارتباط با مدیر فروش از طریق واتس اپ

به   0912 3308956   پیام دهید