گلدان سنتی

محصولات دیگر


گلدان سنتی گلیم فرش

کد: GN24  
سایز: 13 × 22 cm
توضیحات:
-
قیمت:   470,000 ریال

گلابپاش سنتی فرش وگلیم

کد: GN25  
سایز: 22 × 46 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,390,000 ریال

پارچ سنتی

کد: GN26  
سایز: 23 × 42 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,390,000 ریال

سینی سنتی

کد: GN27  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-
قیمت:   490,000 ریال

گلدان باستانی سنتی گلیم فرش

کد: GN28  
سایز: 12 × 27 cm
توضیحات:
-
قیمت:   550,000 ریال

قوری سنتی گلیم فرش

کد: GN29  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-
قیمت:   890,000 ریال

پارچ سنتی

کد: GN30  
سایز: 20 × 33 cm
توضیحات:
-
قیمت:   680,000 ریال

گلدان لاله ای سنتی گلیم فرش

کد: GN31  
سایز: 14 × 26 cm
توضیحات:
-
قیمت:   570,000 ریال

گلدان سنتی گلیم فرش

کد: GN32  
سایز: 14 × 26 cm
توضیحات:
-
قیمت:   570,000 ریال

گلابپاش سنتی فرش وگلیم

کد: GN33  
سایز: 18 × 42 cm
توضیحات:
-
قیمت:   790,000 ریال

گلابپاش سنتی فرش وگلیم

کد: GN34  
سایز: 21 × 57 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,390,000 ریال

قلیان سنتی گلیم فرش

کد: GN35  
سایز: 18 × 62 cm
توضیحات:
-
قیمت:   2,800,000 ریال

گلدان سنتی گلیم فرش

کد: GN36  
سایز: 35 × 82 cm
توضیحات:
-
قیمت:   7,000,000 ریال

قوری سنتی گلیم فرش

کد: GN37  
سایز: 30 × 33 cm
توضیحات:
-
قیمت:   890,000 ریال

گلدان سنتی لاله ای

کد: GN38  
سایز: 18 × 36 cm
توضیحات:
-
قیمت:   780,000 ریال

گلدان سنتی شیپوری

کد: GN39  
سایز: 21 × 71 cm
توضیحات:
-
قیمت:   2,600,000 ریال

گلدان سنتی شیپوری

کد: GN40  
سایز: 23 × 79 cm
توضیحات:
-
قیمت:   3,000,000 ریال

گلدان گلیمی

کد: GN41  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
قوری .شکلات خوری .جاقلمی.گلدان
قیمت:   0 ریال

ارتباط با مدیر فروش از طریق واتس اپ

به   0912 3308956   پیام دهید